За производите

Сите производи од палетата претставуваат природни производи изработени со технолошки постапки кои овозможуваат екстракција на лековитите состојки од соодветните делови од билките. Лековитите состојки од билките ги добиваме како водно-алкохолни, маслени или водни екстракти, кои според податоците од литературата, традиционалната примена и според искуството се користат за подобрување на бројни состојби во човековиот организам.

Благодарение на поволната клима, идеалната комбинација на сонце и вода, билките кои растат на територијата на нашата земја имаат драгоцени, лековити, природни својства. Природата е еден огромен ормар, полн со лековити билки. Затоа, користете ја секоја билка според својата препорачана намена.

Начинот на употреба и препораките за користење на секој од производите од палетата се опишани во упатствoтo за употреба коeшто се наоѓа во пакувањeто и коeшто препорачуваме задолжително да се прочита.