РАЗВОЈ НА НОВИ ПРОИЗВОДИ

Способноста на секој производител на чај и билни препарати, лежи во уметноста на изнаоѓање вкусови, селектирање една или повеќе билки и формирање хармонични вкусови, истовремено зачувувајќи ја уникатноста на секоја од нив. Ригорозното оценување на вкусот, обезбедува добро мислење на потрошувачите за нашите производи.

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ

Квалитетот на сите влезни билки и готови производи е обезбеден со контрола која се врши во нашата добро опремена лабораторија. Наша најважна цел е обезбедување производи со висок квалитет. Обезбедено е следење на сите производи почнувајќи од нивниот развој, преку приемот на сите влезни суровини и други материјали, па сè до излезот на готови производи во маркетите за широка потрошувачка.

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2008;  

ISO 14001:2004; 

HACCP; 

GMP